การบันทึกการชำระเงินดาวน์ก่อนเริ่มก่อสร้าง

โครงการบ้านจัดสรรเพียง 8 โครงการสำหรับ 400 ครัวเรือนที่ยากจน แต่ขยายไปสู่โครงการอีก 13 โครงการซึ่งครอบคลุมอีก 600 ครัวเรือนนายแซ้งกล่าว “แรกมีจำนวนครัวเรือน 3,000 ครัวเรือนต้องการบ้าน แต่เมื่อรู้ว่าบ้านไม่ได้รับค่าใช้จ่ายฟรีและต้องประหยัดเงินเพื่อซื้อโครงการบางโครงการทิ้งไว้เหลือเพียง 395 ครัวเรือนเท่านั้นที่ต้องการ

ภายใต้โครงการนี้ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำได้ซื้อบ้านผ่านเงินกู้ที่มีเงื่อนไขใจกว้างที่พวกเขาไม่เคยฝันถึงการได้รับจากธนาคารพาณิชย์ อ้างอิงจากหนังสือเกี่ยวกับชุมชนชุมชุมที่เผยแพร่โดยมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพไทยในช่วงแรกเริ่มต้นในปี 2546 มีจำนวน 30 หลังมูลค่ารวมประมาณ 4.3 ล้านบาท ชุมชนต้องใช้เวลาสองปีในการบันทึกการชำระเงินดาวน์ก่อนเริ่มก่อสร้าง หลังจากนั้นแต่ละครอบครัวจ่ายเงินประมาณ 1,200 – 1,400 บาทต่อเดือน ภายในสองปีข้างหน้าครอบครัวชุมพร 30 คนแรกจะจ่ายเงินให้กู้ยืมทั้งหมด