การปรับกระบวนการทางชีวภาพภายในเซลล์

การทำงานของยีนที่ทำให้ในเนื้องอกเนื้องอกของมนุษย์และเนื้องอกของมนุษย์ที่แพร่กระจายจากจุดเริ่มต้นถูกอ้างอิงโยงกับลักษณะผู้ป่วยอื่น ๆ เช่นความหนาของเนื้องอกและการเติบโตของเนื้องอกอย่างรวดเร็ว พวกเขายังต้องการดูว่าปริมาณในเซลล์มะเร็งผิวหนังของมนุษย์นั้นสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นตรวจสอบว่าระดับเปลี่ยนความสามารถของมะเร็ง

ในการแพร่กระจายเนื้องอกของมนุษย์ที่มีระดับยีน VDR ในระดับต่ำนั้นโตเร็วกว่าและมีกิจกรรมที่ต่ำกว่าของยีนที่ควบคุมวิถีที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเซลล์มะเร็งค้นพบว่าเนื้องอกที่มีระดับ VDR ที่ต่ำกว่านั้นยังมีกิจกรรมที่สูงขึ้นของยีนที่เชื่อมโยงกับการเติบโตและการแพร่กระจายของมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ควบคุม ซึ่งช่วยในการปรับกระบวนการทางชีวภาพต่างๆภายในเซลล์เช่น การเจริญเติบโตของมันในเซลล์มะเร็งผิวหนังลดกิจกรรมและชะลอการเติบโตของเซลล์ melanoma พวกเขายังพบว่ามะเร็งมีโอกาสน้อยที่จะแพร่กระจายไปยังปอดของพวกเขา