บทบาทของจุลินทรีย์ในลำไส้

สารนี้ไม่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แต่สมมุติฐานในการทำงานของเราก็คือมี subpopulations ของผู้ป่วยที่อาจได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนอาหารหรือการเปลี่ยนแปลง microbiota ในลำไส้ของพวกเขาเพื่อลดระดับ ยาที่เน้นการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของจุลินทรีย์ในลำไส้ในการเผาผลาญอาหาร การศึกษาล่าสุดรวมถึงการวิเคราะห์สารต่างๆในเส้นเลือด

ที่ไปจากลำไส้สู่ตับ จากนั้นนักวิจัยระบุว่ามีความเข้มข้นของสาร imidazole propionate ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 การใช้ตัวอย่างอุจจาระก็ยังสามารถที่จะแสดงให้เห็นว่า microbiota ของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ผลิต imidazole propionate เมื่อได้รับ histidine กลไกนี้ไม่พบในกลุ่มควบคุมที่ไม่มีโรคเบาหวาน