ลดภาระทางการเงินของผู้ถือใบอนุญาตออกอากาศทีวี

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ จะได้รับ 56,444 ล้านบาทจากการขายเมื่อวานนี้ซึ่งมีช่องคลื่นความถี่ 700MHz สามช่องให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสามราย จำนวนเงินประมาณ 36,000 ล้านบาทซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกนำไปใช้ภายใต้แผนของกสทชเพื่อลดภาระทางการเงินของผู้ถือใบอนุญาตออกอากาศทีวีระบบดิจิตอล

ส่วนที่เหลือจะถูกส่งไปที่เงินกองทุนของรัฐ ผู้ซื้อสามรายซึ่งเป็นบริษัทย่อยแต่ละช่องเมื่อผู้ดูแลวางจำหน่ายเมื่อวานนี้ การซื้อสล็อต 700MHz หมายความว่าพวกเขาทั้งหมดตรงตามเงื่อนไขของรัฐบาลทหารว่าการซื้อนั้นให้สิทธิ์ในการชำระค่างวดล่วงหน้าของใบอนุญาต 900MHz ที่มีอยู่ในระยะเวลานานกว่าภายใต้การตั้งค่าสี่ภาคเดิม ใบอนุญาต 700MHz มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีหน้าหรือกำหนดเวลาใหม่โดยกสทช. ไม่ว่าจะใช้วันที่ใดผู้ประกอบการจะต้องทำการผ่อนชำระครั้งแรกก่อน 15 วัน