เกาหลีใต้วางแผนลดจำนวนทหารลงเหลือ 5 แสนนาย

กระทรวงเศรษฐกิจและการเงินเกาหลีใต้เปิดเผยว่า เกาหลีใต้วางแผนลดจำนวนทหารลงเหลือ 500,000 นายภายในปี 2022 โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินเกาหลีใต้ ระบุในแถลงการณ์ว่าจำนวนทหารจะลดลงเหลือประมาณ 500,000 นายภายในปี 2022

เพราะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในสงครามยุคใหม่ รวมถึงจำนวนพลเรือนเพศชายที่สามารถเข้าปฏิบัติงานในกองทัพได้นั้นมีน้อยลงสำนักข่าวยอนฮัปรายงานว่า คาดว่าจำนวนผู้ที่สามารถสมัครเป็นทหารเกณฑ์ของกองทัพได้นั้นจะลดเหลือ 225,000 คนในปี 2025 ก่อนที่จะเหลือแค่ 161,000 คนในปี 2038 ขณะที่ในปี 2016 ตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ 360,000 คนทางกองทัพวางแผนมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้โดรนติดอาวุธ ดาวเทียมสอดแนม และอากาศยานไร้คนขับ แทนการใช้งานกองทัพทหารขนาดเล็ก การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อันมีสาเหตุมาจากประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและอัตราการเกิดต่ำ